top of page

Ervaar het studentenleven

De studentencultuur speelt een sleutelrol tijdens het studeren bij de opleiding herborist en fytotherapie. We zijn een veilige en toegankelijke leeromgeving die studenten aanmoedigt om over ideeën te discussiëren, samen te werken, hun werk te presenteren en feedback te ontvangen van medestudenten en docenten. We bieden studenten het fundament om alles uit zichzelf te halen.

Zo kun je je richten tot de studentenraad of deelnemen aan de studentenvereniging.

Viooltjes

Studentenvereniging

samen er alles uit halen

De studentenvereniging verbindt studenten. Je kunt in de vereniging deelnemen aan werkgroepen, samenwerken aan huiswerkopdrachten, elkaar steunen bij vraagstukken en buitenschoolse activiteiten plannen als excursies, natuurwandelingen en bezoeken aan musea. Je ontmoet leerlingen uit diverse leerjaren en kunt van elkaar leren. Daarnaast is het fijn om samen te zijn met mensen die dezelfde passie delen. 

Wil jij je aansluiten bij de vereniging? neem dan contact met ons op. 

Studenten

Studentenraad

Samen komen we tot een hoger niveau

Wij vinden het belangrijk dat studenten het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarvoor is een optimale leeromgeving van belang. Wij staan open voor suggesties voor het verbeteren van onze opleiding. Je kunt je tot de studentenraad richten om suggesties en verbeteringen aan te dragen. Samen met de studentenraad kijken wij naar de mogelijkheden om aanpassing door te voeren in het lesprogramma of de lesmethoden.


Wil jij toetreden tot de studentenraad of heb je een suggestie voor de studentenraad? neem dan contact op!

Wilg
bottom of page