top of page

Herroepingsformulier


dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen.
Mag zowel digitaal via de e-mail als per post.

Copypast deze tekst naar uw gebruikelijke tekstverwerker op uw pc/laptop

Aan:
Eleoflora, in samenwerking met de natuur
Vlagtwedderstraat 54
9545 TD Bourtange
eleoflora.webshop@gmail.com

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroep/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

  • [Naam consumenten(en)]

  • [Adres consument(en)]

  • [Handtekening consument(en)] 
     

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

bottom of page